Použitie "2%"

Ďakujeme za podporu občianskeho združenia Paleta a husle poukázaním príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb, tzv. "2%".


   Paleta a husle z finančných prostriedkov prijatých z "2%" doteraz podporilo aktivíty organizované v spolupráci so Základnou umeleckou školou, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok (ZUŠ) nasledovne:
 

Výtvarný odbor ZUŠ

 • Kontrast, plocha, línia, štruktúra, tvar
 • Za umením do Bratislavy
 • Kdo jsme Kto sme - IX. ročník
 • Za umením na Oravu
 • Grafické techniky s ľahkosťou a veselo
 • Atlas mrakov

Hudobný odbor ZUŠ

 • Počítačová technika ako prostriedok rozvoja hudobnosti detí
 • Nech sa žiakom dobre hrá a nám sa dobre počúva
 • Hudba známa neznáma
 • Sústredenie speváckeho zboru Lúč
 • Architektúra a hudba
 • Interakcia online vzdelávania s ľahkosťou
 • Hranie s raďosťou

Tanečný odbor – oddelenie moderného tanca ZUŠ

 • Kostýmy pre žiakov na záverečný koncert ZUŠ 2016
 • Kostýmy pre žiakov na záverečný koncert ZUŠ 2017
 • Kostými pre žiakov na záverečný koncert ZUŠ 2021