Použitie "2%"

Ďakujeme za podporu občianskeho združenia Paleta a husle poukázaním príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb v roku 2018, tzv. "2%".


   Paleta a husle z finančných prostriedkov prijatých z "2%" podporilo aktivíty organizované v spolupráci so Základnou umeleckou školou, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok (ZUŠ) nasledovne:
 

Výtvarný odbor ZUŠ

  • "Kontrast, plocha, línia, štruktúra, tvar"
  • "Za umením do Bratislavy"
  • "Kdo jsme Kto sme - IX. ročník"

Hudobný odbor ZUŠ

  • "Nech sa žiakom dobre hrá a nám sa dobre počúva"
  • "Hudba známa neznáma" 
  • "Sústredenie speváckeho zboru Lúč"

Tanečný odbor – oddelenie moderného tanca ZUŠ

  • "Kostýmy pre žiakov na záverečný koncert ZUŠ 2016"
  • "Kostýmy pre žiakov na záverečný koncert ZUŠ 2017"