Použitie "2%"

Ďakujeme za podporu občianskeho združenia Paleta a husle poukázaním príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb, tzv. "2%".


   Paleta a husle z finančných prostriedkov prijatých z "2%" doteraz podporilo aktivíty organizované v spolupráci so Základnou umeleckou školou, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok (ZUŠ) nasledovne:
 

Výtvarný odbor ZUŠ

  • Kontrast, plocha, línia, štruktúra, tvar
  • Za umením do Bratislavy
  • Kdo jsme Kto sme - IX. ročník
  • Za umením na Oravu

Hudobný odbor ZUŠ

  • Nech sa žiakom dobre hrá a nám sa dobre počúva
  • Hudba známa neznáma
  • Sústredenie speváckeho zboru Lúč
  • Architektúra a hudba

Tanečný odbor – oddelenie moderného tanca ZUŠ

  • Kostýmy pre žiakov na záverečný koncert ZUŠ 2016
  • Kostýmy pre žiakov na záverečný koncert ZUŠ 2017