Akcie

Paleta a husle plánuje organizovať v spolupráci so Základnou umeleckou školou, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok (ZUŠ) v roku 2024:

  • koncerty,
  • výstavy,
  • exkurzie,
  • sústredenia,
  • rôzne aktivity so žiakmi ZUŠ.