Akcie

Paleta a husle v školskom roku 2022/2023 organizovala v spolupráci:

so Základnou umeleckou školou, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok:

  • Vianočný koncert
  • Exkurzie žiakov, učiteľov, rodičov žiakov za umením
  • Koncert k sviatku žien
  • Deň otvorených dverí - Zušparáda
  • Spievame s radosťou - sústredenie speváckeho zboru Lúč
  • Absolventský koncert
  • Absolventskú výstavu
  • Koncert na záver školského roka

s organizáciou Národný Trust n.o. :

  • Zabudnuté záhrady Liptovského Hrádku
  • hudobné vystúpenie počas Víkendu otvorených parkov a záhrad v Hrade a kaštieli Liptovský Hrádok