Akcie

Paleta a husle v spolupráci so Základnou šklu, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok bude v školskom roku 2018/2019 organizovať:

 • Vianočný koncert
 • Stánok na Vianočných trhoch v Liptovskom Hrádku
 • Žiacke koncerty
 • Výstavy žiakov
 • Exkurzie žiakov, učiteľov, rodičov žiakov za umením
 • Koncert k sviatku žien
 • Kdo jsem Kto sme - IX. ročník
 • Deň otvorených dverí - Zušparáda
 • Sústredenie speváckeho zboru Lúč
 • Absolventský koncert
 • Absolventská výstava
 • Koncert na záver školského roka