Archív

Pozvánka na Plenárnu schôdzu

Vážení členovia Paleta a husle, pozývam Vás na Plenárnu schôdzu, ktorá sa uskutoční 28. januára 2021 o 17:00 h online prostredníctvom aplikácie Zoom.

Výzva k podaniu žiadosti

Členovia Paleta a husle majú možnosť podať žiadosť o využitie finančných prostriedkov z "2 %" prijatých v roku 2020.