Archív

Vianočný koncert

Paleta s husle ako spoluorganizátor Vás pozýva na Vianočný koncert. Uskutoční sa 11. decembra 2018 o 16.30 h v Dome kultúry Liptovský Hrádok.

Pán primátor na Plenárnej schôdzi

Pán primátor Mgr. B. Tréger a vedúca odboru OŠaSV Ing. M. Harichová vyjadria stanovisko Mesta Liptovský Hrádok k žiadosti Paleta a husle o dotáciu 20 000,- Eur na Plenárnej schôdzi 27. 09. 2018.

Voľby člena Výboru

Návrh na kandidáta do Volieb člena Výboru s jeho súhlasom posielajte na paletaahusle@gmail.com do 25.09.2018 do 20.00 h.

Členský príspevok 20 Eur

Členský príspevok do občianskeho (rodičovského) združenia Paleta a husle na jedno dieťa, na jeden odbor, na jeden školský rok je v sume 20,- Eur.

Pozvánka na Plenárnu schôdzu

Vážení členovia Paleta a husle, pozývam Vás na Plenárnu schôdzu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 27. 09. 2018 o 17:00 h.

Plenárna schôdza

Plenárna schôdza sa uskutoční vo štvrtok 24. mája 2018 o 17:00 h v učebni hudobnej náuky Základnej umeleckej školy, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok.