Čísla účtov

Čísla účtov Palety a husle určených na podporu odborov Základnej umeleckej školy, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok

Výtvarný odbor

  • SK85 0900 0000 0050 7995 3172

Hudobný odbor

  • SK75 0900 0000 0050 7995 5098

Tanečný odbor - oddelenie moderného tanca

  • SK75 0900 0000 0050 7995 5098