Plenárna schôdza

Plenárna schôdza sa uskutoční vo štvrtok 24. mája 2018 o 17:00 h v učebni hudobnej náuky Základnej umeleckej školy, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok.

Hlavné body programu: vstupné z koncertov, účet v banke.