Voľby člena Výboru

Návrh na kandidáta do Volieb člena Výboru s jeho súhlasom posielajte e-mailom na paletaahusle@gmail.com do 25. 09. 2018 do 20:00 h. Voľby sa uskutočnia v rámci Plenárnej schôdze 27. 09. 2018. Funckie člena Výboru sa vzdal Ing. Ján Pavlík, PhD.