2 % DEŤOM A UMENIU

Poukázaním podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 do výšky 2 % alebo 3 % občianskemu združeniu Plaeta a husle podporíte vzdelávanie, rozvoj tvorivosti a talentu žiakov Základnej umeleckej školy, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok. E-tlačivá tu

http://www.paletaahusle.sk/formulare