Pozvánka na Plenárnu schôdzu

Vážení členovia Paleta a husle, pozývam Vás na Plenárnu schôdzu, ktorá sa uskutoční

13. novembra 2019 o 17:00 h

v učebni hudobnej náuky (v Dome kultúry).

Hlavné body programu:

 

S pozdravom

Mgr. Viera Kovačičínová

presedníčka Paleta a husle