Výzva k podaniu žiadosti

Vyzývam členov Paleta a husle k podaniu žiadosti na využitie finančných prostriedkov z "2 %" priajtých v roku 2020.

Formulár 1. 1 na podanie žiadosti nájdete tu pdf. a tu xls.

Vypísanú a podpísanú žiadosť prosím doručiť na obidve e-mailové adresy:

paletaahusle@gmail.com

zuslhriaditel@gmail.com 

do 20. októbra 2020

 

Výbor na základe podaných žiadostí vypracuje návrh rozpočtu Paleta a husle na školský rok 2020/2021 a predloží ho Plenárnej schôdzi na schválenie.

 

Mgr. Viera Kovačičínová

predsedníčka

Paleta a husle