Výzva k podaniu žiadosti

Členovia Paleta a husle majú možnosť do 19. januára 2023 podať žiadosť o využitie finančných prostriedkov z "2 %" priajtých v roku 2022.

Formulár 1. 1 na podanie žiadosti nájdete tu pdf. a tu xlsx.

Vypísanú a podpísanú žiadosť doručte pani riaditeľke ZUŠ, J. D. Matejovie 591, 033 01 Liptovský Hrádok alebo naskenované pošlite na obidve mailové adresy: 

paletaahusle@gmail.com

zuslhriaditel@gmail.com.