Výzva k podaniu žiadosti

Vyzývam členov Paleta a husle k podaniu žiadosti na využitie finančných prostriedkov z "2 %" priajtých v roku 2019.

Formulár 1. 1 na podanie žiadosti nájdete tu pdf. a tu xls.

Vypísanú a podpísanú žiadosť prosím doručiť na obidve e-mailové adresy:

paletaahusle@gmail.com

zuslhriaditel@gmail.com 

alebo osobne pani riaditeľke ZUŠ LH, Mgr. Bronislave Majerčíkovej do 8. novembra 2019

 

Výbor na základe podaných žiadostí vypracuje návrh rozpočtu Paleta a husle na školský rok 2019/2020 a predloží ho 13. novembra 2019 Plenárnej schôdzi na schválenie.

 

Mgr. Viera Kovačičínová

predsedníčka

Paleta a husle