Výzva k podaniu návrhu

Vyzývam členov Paleta a husle k podaniu návrhov na využitie finančných prostriedkov Paleta a husle v školskom roku 2019/2020.

Formulár 2 na podanie Vášho návrhu nájdete tu pdf. A4 , tu pdf. A5 a tu xls. Vyplnený, podpísaný Formulár 2 prosím doručiť na obidve e-mailové adresy:

paletaahusle@gmail.com

zuslhriaditel@gmail.com

alebo osobne pani riaditeľke ZUS LH, Mgr. Bronislave Majerčíkovej do 8. novembra 2019.

 

Výbor na základe podaných návrhov vypracuje návrh rozpočtu Paleta a husle na školský rok 2019/2020 a predloží ho Plenárnej schôdzi 13. novembra 2019 na schválenie.

 

Mgr. Viera Kovačičínová

predsedníčka

Paleta a husle