Pozvánka na Plenárnu schôdzu

Vážení členovia Paleta a husle,

pozývam Vás na Plenárnu schôdzu, ktorá sa uskutoční 

vo štvrtok 27. septembra 2018 o 17.00 h 

v triede hudobnej náuky Základnej umeleckej školy, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok (Dom kultúry).

Hlavné body programu:

  1. Príhovor pána primátora Mgr. Branislava Trégera, PhD.
  2. Príhovor pani riditeľky Mgr. Bronislavy Majerčíkovej
  3. Správy za školský rok 2017/2018
  4. Plán akcií
  5. Rozpočet

Vaša účasť je potrebná.

 

Mgr. Viera Kovačičínová

predsedníčka

Paleta a husle