Členský príspevok

Členský príspevok do občianskeho združenia Paleta a husle je vo výške 20,- €

  • pre rodičov žiakov ZUŠ na jedno dieťa a na jeden odbor na jeden školský rok,
  • pre dospelého žiaka ZUŠ na jeden odbor na jeden školský rok.

ZUŠ - Základná umelecká škola, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok
Odbory: hudobný, výtvarný, tanečný – oddelenie moderného tanca

Spôsob úhrady: platbou na účet Paleta a husle
 

Výtvarný odbor

  • SK85 0900 0000 0050 7995 3172

Hudobný odbor

  • SK75 0900 0000 0050 7995 5098

Tanečný – oddelenie moderného tanca

  • SK75 0900 0000 0050 7995 5098

 

Do poznámky: meno a priezvisko žiaka