História Paleta a Husle

Ustanovujúce zasadnutie občianskeho združenia Paleta a husle sa konalo 7. októbra 2014. Následne 7. novembra 2014 vzniklo registráciou stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu VVS/1-900/90-44739.

Zakladajúcimi členmi sú Dana Glosová, Mgr. Viera Kovačičínová a Ing. Ján Pavlík, PhD.

Paleta a husle je nástupcom organizácie RZ Základnej umeleckej školy, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok občianskeho združenia Slovenská rada rodičovských združení (ďalej len SRRZ - RZ ZUŠ LH), ktorá vznikla 1. septembra 1992 a zanikla 31. mája 2017. Väčšina členov SRRZ - RZ ZUŠ LH sa stala v školskom roku 2015/2016 členmi Paleta a husle. V rámci likvidácie SRRZ - RZ ZUŠ LH bol jej hmotný majetok prevedený na Základnú umeleckú školu, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok.