Výbor

Zloženie Výboru Paleta a husle od 29. októbra 2020

  • Ing. Jana Fedurcová
  • Zuzana Karabínová
  • Mgr. Viera Kovačičínová, predsedníčka, štatutárka
  • Mgr. Michaela Kubíková
  • Ing. Marián Lehotský 
  • Mgr. Hanna Peresoliak Hertseh, podpredsedníčka  
  • Mariana Straková, hospodárka