Výbor

Zloženie Výboru Paleta a husle 

  • Mgr. Viera Kovačičínová, predsedníčka, štatutárka
  • Mgr. Denisa Šintajová, podpredsedníčka
  • Mariana Straková, hospodárka
  • Marek Eštočin
  • Bc. Andrea Pavlínyová
  • Mgr. Hanna Peresoliak Hertseh
  • Mgr. Libuša Vyšná