Výbor

Zloženie Výboru Paleta a husle od 7. októbra 2021

  • Marek Eštočin
  • Ing. Jana Fedurcová
  • Mgr. Viera Kovačičínová, predsedníčka, štatutárka
  • Mgr. Michaela Kubíková
  • Ing. Marián Lehotský - podpredseda 
  • Mgr. Hanna Peresoliak Hertseh  
  • Mariana Straková, hospodárka