Členský príspevok 20 €

Členský príspevok do občianskeho (rodičovského) združenia Paleta a husle na jedno dieťa, na jeden odbor, na jeden školský rok je v sume 20,- €.               

Číslo účtu pre podporu detí navštevujúcich

výtvarný odbor ZUŠ je: SK85 0900 0000 0050 7995 3172                                                                 

hudobný odbor ZUŠ je: SK75 0900 0000  0050 7995 5098                                                               

tanečný odbor - oddelenie moderného tanca ZUŠ je: SK75 0900 0000 0050 7995 5098            

Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa

ZUŠ - Základná umelecká škola, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok