Členská prihláška

Chcete sa stať členom/členkou Paleta a husle? 

Podajte členskú prihlášku a zaplaťte členský príspevok.