Členská prihláška

Chcete sa stať členom/členkou Paleta a husle? 

Podajte členskú prihlášku a zaplaťte členský príspevok.

Členskú príhlášku vyplnenú, podpísanú. oskenovanú pošlite e-mailom na adresu paletaahusle@gmail.com.