Výsledky volieb

Výbor vo voľbách konaných dňa 2. 11. 2023 zvolil

za predsedu Paleta a husle Mgr. Vieru Kovačičínovú,

za podpredsedu Paleta a husle Mg. Denisu Šintajúvú,

za hospodára Paleta a husle Marianu Strakovú.