Dokument o spracovávaní osobných údajov

Tu nájdete dokument o spracovaní osobných údajov

Členská prihláška

Chcete sa stať členom/členkou Paleta a husle? Podajte členskú prihlášku a zaplaťte členský príspevok.

Členský príspevok 20 €

Členský príspevok do občianskeho (rodičovského) združenia Paleta a husle na jedno dieťa, na jeden odbor, na jeden školský rok je v sume 20,- €.