Schválené žiadosti na „2 %“

„Spievame s radosťou“ v sume 503,49 € a „Zaobstaranie projekčnej techniky - príspevok k vybaveniu výtvarného odboru IT so širokým spektrom využitia“ v sume 200 €.

Ako nám darovať 2 %

Veríme, že nás podporíte aj tento rok. POŽADOVANÉ ÚDAJE: Paleta a husle, IČO: 42390508.

Členská prihláška

Chcete sa stať členom/členkou Paleta a husle? Podajte členskú prihlášku a zaplaťte členský príspevok.

Členský príspevok 20 €

Členský príspevok do občianskeho (rodičovského) združenia Paleta a husle na jedno dieťa, na jeden odbor, na jeden školský rok je v sume 20,- €.