2 % DEŤOM A UMENIU

Poukázaním podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 do výšky 2 % alebo 3 % občianskemu združeniu Paleta a husle podporíte vzdelávanie, rozvoj tvorivosti a talentu žiakov Základnej umeleckej školy, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok. E-tlačivá tu